Uw telecomprovider
met hart voor de samenleving

Missie 

BuenO Telecom is een maatschappelijk verantwoorde onderneming, mvo. Duurzaam ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant.


Onze missie is gericht op Armoedebestrijding en het stimuleren van Participatie, het mee kunnen doen van kwetsbare groepen mensen in onze samenleving.