Informatie

Gratis bellen is mogelijk via onze portal  ‘Mijn BuenO Telecom’. Een dienst in eerste instantie voor gemeenten hebben ontwikkeld ten behoeve van cliënten met een smalle beurs. Denk daarbij aan mensen in de schuldhulpverlening, werkzoekenden of die met een laag inkomen.

Een deel van deze mensen komt niet in aanmerking voor een mobiele abonnement. Noodgedwongen bellen zij pre-paid en hebben daarmee te maken met hoge telefoonkosten. Het komt ook voor dat er geen telefonisch contact wordt opgenomen als dat eigenlijk wel zou moeten waardoor zij dieper in de financiële problemen komen.

Via de BuenO portal kunnen cliënten gratis bellen naar schuldeisers en andere dienstverlenende instanties zoals de huisarts, de bewindvoerder, de uitkeringsinstantie, de zorgverzekeraar of de energieleverancier. ‘Mijn BuenO Telecom’ wordt op projectmatige basis aangeboden in samenwerking met gemeenten, bedrijven en welzijnsorganisaties. Een sympathieke dienst om financieel kwetsbare cliënten in de belkosten tegemoet te komen.