Informatie

Bueno Telecom biedt mobiele abonnementen aan op basis van spraak en data.

In het kader van armoedebestrijding hebben wij scherpe prijsafspraken kunnen maken met onze leverancier KPN en hanteren dan ook abonnementsprijzen die passen bij een smalle beurs.

Wij werken samen met gemeenten en welzijnsinstanties. In september 2018 zijn wij een project gestart met st. Leergeld Groningen en omgeving. Wij hebben toen mobiele toestellen inclusief abonnement verstrekt aan leerlingen van de middelbare school waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben. Ons abonnement is voorzien van een “datacap” om gebruik buiten de bundel uit te sluiten en daarmee hoge telefoonkosten achteraf te voorkomen.