Privacyverklaring

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is opgeschreven in een privacyverklaring